• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: NPK 20-10-15+TE - Phân bón Đầu Trâu cao cấp chuyên cho cây ăn trái.
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 7313
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CTY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
  • Địa chỉ: C12/21 quốc lộ 1A, Ấp 3,xã Tân Kiên,H.Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (8) 37561191-37560110
  • Fax:
  • Email: fertilizer@binhdien.com, phanbon@binhdien.com
  • Website: www.binhdien.com
     
Thông tin mô tả
+ Thành phần:
N : 20%
P2O5 : 10%
K2O : 15%
S : 7,5%
MgO : 1%
CaO : 1,5%
+ Công dụng:
Tăng ra rễ, nảy chồi, ra hoa, đậu quả.
Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu.
Tăng năng suất, chất lượng, độ phì đất.
+ Cách dùng:
* Cây kiến thiết cơ bản
Bón lót: 0,05 – 0,1 kg/cây
Bón thúc: 0,2 – 0,5 kg/cây/lần, bón 4 –6 lần/năm.
* Cây có múi:
1 – 2 kg/cây/lần: Sau thu hoạch, trước khi ra bông 1 tháng, sau đậu trái 2 tuần và 4 tháng.
* Xoài:
1 – 3 kg/cây/lần: Sau thu hoạch, khi nhú cựa gà, trái bằng hạt bắp và trái bắt đầu có hạt.
* Sầu riêng:
1 – 3 kg/cây/lần: Sau thu hoạch, đọt non phát mạnh, đường kính trái 3 – 5 cm và 7 – 10 cm.
* Nhãn:
1 – 3 kg/cây/lần: Sau thu hoạch, trước ra bông, sau đậu trái và nuôi trái.
* Thanh Long:
1 – 2 kg/cây/lần: Sau tỉa cành, trước ra bông, sau đậu trái và trái cỡ 3 – 5 cm.
* Thơm, khóm:
500 – 600 kg/ha/lần: Bón 5 – 6 lần/vụ.
* Các cây ăn trái khác:
1 – 3 kg/cây/lần: Sau thu hoạch, trước ra bông, sau đậu trái và nuôi trái.
Loading...